Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

szaaatan
13:56
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaGabreiila Gabreiila
szaaatan
13:54
Reposted fromfriends friends viaLazhward Lazhward
szaaatan
13:50
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapikkumyy pikkumyy
szaaatan
13:49
Zmieniłeś się... Wolałam cię tamtego, innego, którego poznałam, o którym Ty sam już zapomniałeś, a którym jeszcze tak niedawno byłeś.  Wolałam cię kiedy mówiłeś mniej, ale mądrzej. Kiedy żartowałeś bardzo rzadko, ale te żarty rozbawiały wszystkich. Kiedy twój język był wyszukany, elegancki, czysty, a nie przepełniony wulgaryzmami i przekleństwami. Kiedy siedząc w restauracji rozmawiałeś ze mną, a nie siedziałeś cały czas z nosem w telefonie. Kiedy pisałeś ze mną 'ot, tak', bo dobrze się nam rozmawia, a nie kiedy potrzebujesz koła ratunkowego. 
Taki byłeś kiedy jeszcze nie przyjaźniłeś się z nią. Oddaj mi tamtego siebie.
Bo taki ty to już nie ty.
I choć wciąż zależy mi na tobie to już cię nie lubię.
 
— wetryagain.soup.io z serii: co myślę, a czego nigdy nie powiem
Reposted fromwetryagain wetryagain viacytaty cytaty
szaaatan
13:49
6827 2dbe
Reposted fromtfu tfu viapikkumyy pikkumyy
13:49
9093 4f6f 500

introvertproblems:

Credit @Thebeehive

szaaatan
13:46
3991 8416
Reposted fromtichga tichga viapikkumyy pikkumyy
szaaatan
13:43
1746 7620 500
Książ Castle, Wałbrzych, Poland
Reposted fromadzix69 adzix69 viacastles castles
szaaatan
13:42
13:41

drakesideheaux:

Remembering u only got one life and you ain’t done shit but have depression 

Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viabellthecat bellthecat
szaaatan
13:41
5833 f197
Reposted fromgket gket viadesinteressement desinteressement
szaaatan
13:40
9786 4530
malo istotne
szaaatan
13:40

April 15 2017

szaaatan
22:12
3680 3262 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viajacoszek jacoszek
szaaatan
22:12
szaaatan
22:11
9759 ff03 500
szaaatan
22:11
Reposted fromFlau Flau vialost-in-space lost-in-space
szaaatan
22:11
22:11

smallhonkfriend:

person: how is your mental state?

me: 

image
szaaatan
22:10
Reposted fromFlau Flau viareloveution reloveution
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl